scratch2-wakacje-slider

 

KÓDUJ S OBRAMI

Workshop pre deti a mládež ZADARMO

 

 

    

Podujatie

Workshop „Kóduj s obrami“ je podujatie organizované v spolupráci s občianskym združením Kóduj IT pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Cieľom workshopu je predstaviť deťom hravou formou programovanie. Workshopy sú tematicky rozdelené do 4 skupín. Obsah je vhodný aj pre deti, ktoré nemajú s programovaním žiadne skúsenosti. Mladšie deti si vyskúšajú základné funkcie v Scratchi a Roblox Studiu. Staršie deti sa oboznámia s programovacím jazykom C#. Tí, ktorých zaujíma tvorba webu, nahliadnu do jazykov HTML, CSS a JavaScript. 

Workshop je otvorený verejnosti a zadarmo. Forma workshopu môže byť prezenčná alebo online, v závislosti od situácie v súvislosti s ochorením Covid19.

Worskhop radi zorganizujeme aj na základných či stredných školách v rámci popularizácie štúdia v oblasti informačných technológií.

 

Miesto a termín workshopu

Konkrétny workshop si, prosím, vyberte v registračnom formulári.


Najbližšie termíny: 

29. 8. 2020 Coworking Čierna voda, Chorvátsky Grob

10.00 - 18.35, časy jednotlivých workshopov nájdete v registračnom formulári


  • TÉMY:

Workshop 1: Scratch Pre žiakov 1. stupňa ZŠ (7 – 9 rokov)

Workshop 2: Roblox Studio Pre žiakov ZŠ a študentov SŠ (10 – 19 rokov)

Workshop 3: HTML, CSS, JavaScript Pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ (13 – 19 rokov)

Workshop 4: C#, Visual Studio Pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ (13 – 19 rokov)

 

  • LEKTORI: 

Workshopy vedú lektori kódovacej školy Coding Giants. Všetci naši lektori sú skúsení programátori.

 

 

Bližšie informácie

Programovacie workshopy trvajú 1 až 1,5 hodinu. Maximálny počet detí v jednej online skupine je 12. Pred workshopom je pre jeho absolvovanie nutné nainštalovať niektoré programy. Informácie budú deťom zaslané emailom vopred. 

Pri prezenčnom workshope je max. počet detí 6. Počítače budú pred a po každom workshope dezinfikované. Deťom pred vstupom do priestorov bude odmeraná teplota a vydezinfikované ruky. Rodičia pri odovzdaní dieťaťa musia podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Rodičom nie je vstup na podujatie umožnený.


Organizované v spolupráci s občianskym združením Kóduj IT. 


koduj IT color 1 smallcoworkingcv