Sme Škola programovania pre deti a mládež Coding Giants Slovensko

Coding Giants poskytuje alternatívne vzdelávanie v oblasti programovania pre deti a mládež. Cieľom vzdelávania je samostatné napredovanie každého účastníka kurzu. Dieťa či mladý človek sa vzdeláva a profesionálne vyvíja pod vedením lektora vlastným tempom, bez tlaku a stresu. Tvorivo a hravo.

Aj keď formu štúdia nazývame u nás ako IT programátorské kurzy pre deti a mládež, treba zdôrazniť, že v žiadnom prípade nejde len o stručné IT kurzy či webináre.

Sme škola a vo vzdelávaní postupujeme podľa vypracovaného študijného plánu, v ktorom je nadväznosť učiva podľa náročnosti tém.

Venujeme sa celej problematike programovania, a to od tvorby pc hier, cez programovanie v jazyku Python a v jazyku C#, hacking, Unity a podobne.

Uplatňujeme moderné vyučovacie metódy a ideme do hĺbky problematiky programovania.

Teória je dôležitá, ale najpodstatnejšia je prax, na tom staviame. Základom je teda použitie vedomostí priamo v procese programovania. Základnými metódami pri programovaní sú brainstorming (množenie nápadov pri hľadaní a riešení problému) a hra, kreatívne hry pre deti a mládež.

Naše kurzy programovania prebiehajú v popoludňajších hodinách a sú skvelou voľbou záujmového krúžku pre deti a mládež.

V časovom rozpätí fungujeme ako bežné školy:

Našou hlavnou ponukou sú POLROČNÉ KURZY:

  • Trvajú 14 týždňov.
  • Označujeme ich aj ako dlhodobé kurzy.
  • Za jeden školský rok sa dajú v nadväznosti študovať 2 kurzy - 1. polrok, 2. polrok.
  • Jednotlivé polročné kurzy majú na seba tematickú nadväznosť aj po ročníkoch - podľa študijného plánu.
  • Dieťa rastie vo svojom odbore pomaly a systematicky.
  • VEĽMI ODPORÚČAME

Kliknite na študijný plán a oboznámte sa s tematickou náplňou našich polročných kurzov.
Viac o polročných kurzoch
Prezrite si ponuku našich polročných kurzov

Doplnkovou ponukou sú KRÁTKODOBÉ KURZY:

  • Trvajú 5 týždňov.
  • Sú veľmi vhodné na prázdninové obdobie.
  • ODPORÚČAME ich ako prázdninové tematické kurzy.

Kliknite na študijný plán a oboznámte sa s tematickou náplňou našich doplnkových kurzov.
Viac o krátkodobých kurzoch
Prezrite si ponuku našich krátkodobých kurzov

Ak by ste mali ohľadom štúdia u nás akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, emailom na info@codinggiants.sk alebo telefonicky na 0948103571.

Tím Coding Giants