POLROČNÉ IT KURZY

Trvajú 14 týždňov, tzn. 1 polrok.
Za jeden školský rok sa dajú v nadväznosti študovať 2 kurzy - 1. polrok, 2. polrok.

ŠTUDIJNÝ PLÁN v rámci polročných kurzov je vytvorený pre deti od 7 rokov po mladých ľudí do veku 19 rokov.

  • Podľa veku účastníkov je študijný plán rozčlenený do 3 vekových úrovní.
  • Každá z troch vekových úrovní zahŕňa niekoľko ročníkov.
  • Každý ročník pozostáva z 2 polročných kurzov (2 polroky ako v bežnej škole):
  1. polrok kurzu prebieha v zime,
  2. polrok kurzu prebieha v lete.

Študijný plán polročných kurzov, prehľad:

Po absolvovaní kurzu Úvod do programovania v C# (2.polrok) si študenti môžu zvoliť špecializáciu, tzn. že začnú 5. ročník kurzom Tvorba počítačových hier a v 6. ročníku pokračujú Hacking a tvorba webových stránok, alebo opačne v 5. ročníku si zvolia kurz Hacking a tvorba webových stránok a v 6. ročníku pokračujú kurzom Tvorba počítačových hier.

Ak sa napríklad dieťa rozhodne absolvovať celú Školu programovania Coding Giants od svojich 7 rokov, absolvuje teda 1 rok prípravku a 6 ročníkov.

NIE JE TO VŠAK PODMIENKOU. Dieťa, resp. mladý človek môže vstúpiť do hociktorej úrovne kurzu podľa úrovne vlastných programátorských schopností a zručností.