Kurz pre každého, kto si chce vyskúšať grafický dizajn. Študenti si vytvoria vlastné dizajny a spoznajú svet rastrovej grafiky.

  • 5 stretnutí ( raz alebo niekoľkokrát týždenne)

  • 2 x 45 min. (každé stretnutie)


za kurz 85,00 €


Chceli by ste sa nás niečo opýtať?

Úvod

Tento kurz je určený starším študentom, ktorí sa zaujímajú o rastrovú grafiku. Naučia sa, ako editovať a vylepšiť fotografie, ako retušovať, či pracovať s vrstvami, maskami a filtrami. Budeme pracovať v programe Photopea. Cieľom kurzu je rozvíjať grafické zručnosti s využitím najnovších programova a plikácií. Kurzy umožní študentom napredovať vo svete pokročilej počítačovej grafiky a retuše fotografií. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch.

Program kurzu

Cieľ hodiny je naučiť študentov, čo je dizajn a ako sa pracuje s foto editorom. Vysvetlíme si rozdiel medzi rastrovou a vektorovou grafikou. Počas hodiny sa zoznámime s uživateľským rozhraním programu Photopea. Naučíme sa používať nástroje a funkcie tohto programu. Pomocou jednoduchých praktických ukážok a cvičení sa naučíme pracovať s vrstvami, mriežkami a sprievodcom.
Cieľ hodiny je naučiť sa základné techniky: export, zmena mierky, panel histórie, sledovanie zmien a úprava tónov a farieb.
Cieľ hodiny je naučiť sa pracovať s vrstvami: miešanie a pohyb, zoskupovanie a organizovanie, blokovanie, krytie.
Cieľ hodiny je naučiť sa pracovať s filtrami: rozmazanie a pixelovanie, pridávanie a odstraňovanie obrázkov na zaostrenie šumu, vrhanie tieňov a svetelných filtrov. A nakoniec aj pridávanie ozdobných filtrov.
Cieľ hodiny je oboznámiť sa s retušovacími nástrojmi a využiť ich v praxi na príklade svojich vlastných fotografií. Naučíme sa ako odstrániť nedokonalosti, vyhladiť pokožku, zvýrazniť oči alebo zmeniť farbu dúhovky.