Základy vytvárania trojrozmernej grafiky používanej v hrách a animáciách. Pomocou prostredia Blender 3D sú študenti oboznámení s tajomstvami 3D grafiky.

  • 5 stretnutí ( raz alebo niekoľkokrát týždenne)

  • 2 x 45 min. (každé stretnutie)

  • COM_COURSES_MAX_STUDENT_NO_LABEL (10)


za kurz 85,00 €

Registrácia a rozvrh

Chceli by ste sa nás niečo opýtať?

Úvod

Kurz je príležitosťou pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy tvorby 3D grafiky pre hry alebo animácie. Na kurze sa naučíme základy programu Blender 3D, osvojíme si jeho schopnosti a vytvoríme si vlastné 3D modely.

Program kurzu

Cieľ hodiny je oboznámiť sa s prostredím aplikácie 3D Blender. Naučíme sa základy pohybu v programe, pridávanie nových objektov ako aj základné operácie transformácie objektov: posúvanie, rotáciu a škálovanie.
Cieľ hodiny je vysvetliť si, z čoho sa skladá 3D model, ako ho upravovať a ako z jednoduchých prvkov vytvoriť zložitejšie útvary. Počas hodiny vytvoríme kalich. Priradíme mu materiál podľa vlastného výberu, aplikujeme naň UV mapovanie. Tiež vygravírujeme nápis.
Na lekcii budeme modelovať meč. Využijeme vedomosti z predchádzajúcich lekcií a naučíme sa, ako pridať detaily pomocou skosovacích nástrojov a vytvoriť 3d mriežku.
Nachystáme si UV mapu meča pripravíme tieňovače (shadery) pre vytváranie realistických efektov.
V tejto lekcii skombinujemene všetky prvky meča. Pripravíme si modely kameňov, doplníme si nové materiály. Vytvoríme si lávový tieňovač. Nakoniec nadizajnujeme vlastnú scénu a vyrenderujeme finálnu grafiku.