Kurz venovaný študentom, ktorí sa zaujímajú o spravovanie databáz v jazyku SQL. Kurz sa venuje nielen databázam ale aj ich budúcnosti a využití v komerčných riešeniach, podnikaní ale aj každodennom živote.

  • 5 stretnutí ( raz alebo niekoľkokrát týždenne)

  • 2 x 45 min. (každé stretnutie)

  • COM_COURSES_MAX_STUDENT_NO_LABEL (10)


za kurz 85,00 €


Chceli by ste sa nás niečo opýtať?

Úvod

Kurz pre študentov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s databázami a používať ich v praxi pri vytváraní pokročilých riešení pre väčšinu webových aplikácií. Databázy budeme tvoriť v jazyku SQL, ktorý je univerzálnym dopytovacím databázovým jazykom so širokým využitím v podnikaní a obchode. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch.

Program kurzu

Cieľ tejto lekcie je zoznámenie sa s databázami a tvorbou databázových dotazov. Počas lekcie si každý pod dohľadom lektora precvičí základné príkazy na prácu s databázami. Predstavíme si koncept CRUD (Create-Read-Update-Delete) - najčastejšie používané dotazy.
Pokračovanie lekcie 1. Zdokonalíš sa v CRUD operáciách a spôsoboch, ako editovať a mazať dáta.
Cieľ lekcie je zoznámiť sa s dotazovacím aspektom SQL. Naučíš sa, ako efektívne vyhľadávať a vyberať dáta z databázy. Po lekcii budeš vedieť vytvárať SQL dotazy podľa situácie.
Vysvetlíme si, ako zoskupovať, filtrovať a zoraďovať výsledky pomocou SQL dotazov. Rovnako si ukážeme rozdiely medzi jednotlivými operáciami a naučíme sa, ktorú metódu použiť v danej situácii.
Cieľom lekcie je predstaviť si ďaľšie možnosti v jazyku SQL. Oboznámime sa s hodnotou "NULL" a ukážeme si, ako sa využíva. Rovnako si predstavíme operáciu "SELECT". Ukážeme si aj ďaľšie príkazy, ktoré sa využívajú pri tvorbe tabuľky.