Kurz pre študentov, ktorí absolvovali kurz Python v Minecrafte.

Vytváranie hier v jednom z najpopulárnejších prostredí - Roblox. Na kurze sa pracuje s programovacím jazykom Lua, v základnej aj pokročilej verzii.

  • 14 stretnutí (raz za týždeň)

  • 2 x 45 min. (každé stretnutie)


jednorazovo alebo v 5 splátkach 249,00 €

Registrácia a rozvrh

Chceli by ste sa nás niečo opýtať?

Úvod

Tento Polročný kurz je vhodný pre študentov, ktorí sa radi hrajú hry ROBLOX, no zaujíma ich aj pozadie ich vzniku. Budú programovať komplexné počítačové hry v obľúbenom prostredí ROBLOX v jazyku Lua. Počas kurzu získajú vedomosti o základných prvkoch programovania, akými sú premenné, konštanty, podmienky, slučky, metódy atď. Po absolvovaní kurzu dostane každý účastník certifikát potvrdzujúci účasť. Nše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch. TECHNICKÉ POŽIADAVKY: PC/Laptop absolútnym minimom 8GB RAM, ideálne 16GB, zároveň procesor so 4 jadrami a 2GB miesta na disku. Všetky kurzy sú na win10, použitie linux alebo mac nie je možné.

Program kurzu

Oboznámime sa s prostredím Roblox Studio. Naučíme sa základy tvorby položiek, predmetov, určovania typu materiálu, farieb a úpravy ich veľkosti a polohy. Pripravíš si svoju vlastnú mapu a otestuješ ju pridaním hráča.
Predstavíme si jazyk Lua. Použijeme premenné na úpravu objektov a programovanie výbuchu.
Vytvoríme rozsiahlu trať s mnohými prekážkami. Navrhneme systém kontrolných bodov. Pomocou editora modelov vytvoríme rôzne etapy obsahujúce statické a pohyblivé prekážky. Pomocou jazyka LUA naprogramujeme okrem iného aj Super Jump, prekážky ničiace nášho hráča a dočasné prepadnutia.
Vytvoríme informačnú tabuľu, pridáme titulky a program, ktorý umožní, aby sa začali otáčať. Pridáme ďalší program, vďaka ktorému sa bude naša tabuľa vznášať.
Vytvoríme obchod so zbraňami, ktorý nám umožní bojovať proti zombíkom a peniaze, ktoré možno zobrazovať a zhromažďovť.
Rozšírime a rozpracujeme projekt z predošlej lekcie.
Vytvoríme systém klonovania zombíkov.
Vylepšíme hrateľnosť, doplníme lekárničky a pridáme ďalšie vylepšenia.
Spoznáme pokročilé tajomstvá staviteľa Roblox. Začneme pracovať na vytvorení hry Tycoon.
Rozšírime a rozpracujeme hru z predchádzajúcej lekcie.
Rozšírime a rozpracujeme hru z predchádzajúcej lekcie.
Rozšírime a rozpracujeme hru z predchádzajúcej lekcie.
Rozšírime a rozpracujeme hru z predchádzajúcej lekcie.
Cieľom lekcie je dokončiť hru. Zopakujeme si materiál z celého semestra. Predstavíme si kurz programovanie webových stránok.