Kurz pre študentov, ktorí vedia programovať v jazyku C# alebo absolvovali predchádzajúci kurz Úvod do programovania v C# 1.

Vývoj hier, aplikácií, programov v jazyku C #. Počas projektovo zameraných lekcií vytvoríš hotové produkty, ktoré je možné hneď zdieľať.


Programátor, to vôbec nie je nudná zamestnanie. Niektorí dokonca vyvíjajú hry. Chceš to skúsiť? Potom nečakaj, čoskoro začíname. Je čas začať ďalší semester programovania.

  • 14 stretnutí (raz za týždeň)

  • 2 x 45 min. (každé stretnutie)

  • COM_COURSES_MAX_STUDENT_NO_LABEL (10)


jednorazovo alebo v 5 splátkach 249,00 €

Registrácia a rozvrh

Chceli by ste sa nás niečo opýtať?

Úvod

Počas kurzu sa budeme venuvať objektovo orientovanému programovaniu. Naučíme sa tvoriť webové stránky, porozprávame sa aj o hackingu a základoch bezpečného používania internetu. Po absolvovaní kurzu dostane každý účastník certifikát potvrdzujúci účasť. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch. TECHNICKÉ POŽIADAVKY: PC/Laptop absolútnym minimom 8GB RAM, ideálne 16GB, zároveň procesor so 4 jadrami a 2GB miesta na disku. Všetky kurzy sú na win10, použitie linux alebo mac nie je možné.

Program kurzu

Zopakovanie učiva z predošlého školského polroka. Pripomenieme si premenné, prácu s nimi, podmienkové príkazy IF a SWITCH, slučky, metódy, konzolové a Windows aplikácie.
Naučíš sa základné princípy objektovo-orientovaného programovania ako: triedy, objekty, prístupové modifikátory, konštruktor, dedičnosť, polymorfizmus. Zároveň sa naučíš pridať do projektu ďalšíe súbory a grafiku. Oboznámiš sa s prácou v programe Solution Explorer.
Cieľ lekcie je prehĺbiť si znalosti o objektovo orientovanom programovaní. Predstavíme si a naučíme sa používať prvky ako: dedičnosť, prepísanie metódy a statické prvky v programovaní.
Cieľ lekcie je zrevidovať a upevniť si vedomosti o základoch objektovo orientovaného programovania. Naučíme sa nové prvky, ako sú metódy preťaženia, slučky, zoznamy.
Na tejto lekcii sa si spravíme aplikáciu šetriča obrazovky.
Na tejto hodine sa pozrieme na pravdepodobne prvú aplikáciu kryptografie v histórii. Cézarovu šifru.
Vytvoríme od úplného základu vlastnú verziu hry Pexeso, v ktorej budú, pri jej spustení, nakreslené dvojice obrázkov. Našou úlohou bude nájsť všetky dvojice v čo najkratšom čase, aby sme získali čo najviac bodov. V hre bude odpočítavanie uplynutého času a možnosť reštartu po jej skončení.
Dokončíme hru z predchádzajúcej lekcie.
Toto bude náš najväčší spoločný projekt. Aplikácia bude pozostávať z viacerých obrazoviek a bude možné sa medzi nimi prepínať. Naprogramujeme možnosť pridávania nových užívateľov, prihlasovanie a odhlasovanie, pridávanie, úpravu a mazanie úloh. Naučíš sa vytvoriť si vlastnú databázu do ktorej sa dáta budú ukladať.
Budeme pokračovať v tvorbe aplikácie z predchádzajúcej lekcie.
Budeme pokračovať v tvorbe aplikácie z predchádzajúcej lekcie.
Dokončíme aplikáciu z predchádzajúcej lekcie.
Zoznámiš sa so základnými princípmi hackingu a počítačovej bezpečnosti. Naprogramujeme jednoduchú aplikáciu, ktorá bude simulovať kradnutie prihlasovacích mien a hesiel.
Zoznámiš sa s prostredím Unity 3D. Vytvoríš si svoju prvú trojrozmernú hru. Na konci lekcie získaš certiifikát o absolvovaní kurzu.