hra s tabletom
Programovanie pre deti

Prečo by sa deti mali učiť programovať?


7 minút čítania

Vďaka dynamickému rozvoju nových technológií sú digitálne zručnosti jednou z najžiadanejších kompetencií na trhu práce. Vedeli ste, že digitálne schopnosti patria dnes medzi 8 kľúčových kompetencií, ktoré človek potrebuje na to, aby uspel nielen v škole, v práci ale aj v spoločnosti ako takej? Súčasný dopyt po odborníkoch v IT priemysle nie je dočasným trendom, ale tendenciou, ktorá časom porastie. Akokoľvek... či už sa dieťa rozhodne pre kariéru v IT oblasti, alebo nie, pri programovaní sa naučí logicky myslieť, plánovať, tvoriť i spolupracovať. Tak prečo nevyskúšať programovanie čo najskôr?

Kurzy programovania sú obľúbenou mimoškolskou aktivitou

S programovaním sa stretávame v každodennom živote. Pomaly si tak nachádza svoje miesto v mnohých oblastiach - nielen v súvislosti s odbornou prácou. Možno veľa ľudí nevie, že úroveň programovania sa dá prispôsobiť aj mladým ľuďom a dokonca aj žiakom prvého ročníka základnej školy. Existujú programovacie prostredia, v ktorých deti získavajú praktické zručnosti pri vytváraní interaktívnych projektov, hier a animácií. Takýmto spôsobom sa aj najmenšie deti dokážu naučiť základy programovania.

Aj preto na Slovensku vzniklo niekoľko iniciatív väčšieho či menšieho rozsahu, ktoré ponúkajú deťom príležitosť naučiť sa kódovať. Nie je nutné sa obávať, či to dieťa zvládne. Platformy sú prispôsobené menším deťom tak, aby hravou formou pochopili princípy kódovania. Čudovali by ste sa, čo dokáže dieťa vytvoriť na prvej hodine programovania v jazyku Scratch!

Digitálne základy pre život

„Ľudia potrebujú určenú úroveň základných zručností vrátane čítania, písania, počítania a základných digitálnych zručností, aby mali prístup k dobrým pracovným miestam a plne sa zúčastňovali na živote v spoločnosti.“ Európska komisia 2016. Zdroj: https://www.ecdl.sk

Takmer všetky pracovné miesta dnes vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Informačné technológie rýchlo prenikajú aj do nášho každodenného života a prostredníctvom osobného počítača sa vzdelávame, zabávame, nakupujeme či komunikujeme. Na to, aby sme svoj osobný počítač alebo tablet vedeli dobre využívať a nebol pre nás komplikáciou, potrebujeme dobré digitálne (počítačové) zručnosti.

Digitálne zručnosti patria medzi základné, to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre prácu a život. Ide predovšetkým o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami, schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá. To , že digitálne zručnosti boli zaradené medzi základné alebo, že sa o niektorých hovorí ako o základných, vôbec neznamená, že sa nadobúdajú jednoducho, bez odbornej a systematickej prípravy.

Bez vzdelávania to nejde

Digitálne zručnosti je možné získať iba cieleným štúdiom. Neveríte? Príkladom sú mladí ľudia, ktorí využívajú informačné technológie takmer výlučne ako zdroj zábavy alebo na komunikáciu na sociálnych sieťach a digitálne zručnosti potrebné pre prácu im chýbajú. Potvrdili to prieskumy v Rakúsku, Švajčiarsku a v Škandinávii, v ktorých 67 % opýtaných mladých ľudí hodnotilo svoje počítačové zručnosti ako veľmi dobré alebo dobré, ale iba 7 % z nich v praktickom teste skutočne takúto úroveň aj dosiahlo. Na spracovávanie textu, prácu s výpočtovými tabuľkami a databázami intuícia jednoducho nestačí. Pomôže iba cielená výučba a overenie nadobudnutých zručností prostredníctvom objektívneho testovania.

Prečo by sa deti mali teda učiť programovať?

Schopnosť programovať má svoje výhody aj v bežnom živote. V skutočnosti sa vďaka programovaniu určité schopnosti formujú oveľa presnejšie ako pri iných činnostiach. Učitelia programovania podporujú u študentov kreativitu. Práve originálny nápad je prvým krokom k vytvoreniu skvelej aplikácie či programu. Pri programovaní sa vynikajúco rozvíja logické myslenie, nakoľko sa pracuje na kauzálnych súvislostiach (príčina a následok), zisťujú sa chyby a úlohy sa musia formulovať presne. Programovanie sa pre deti môže časom stať vášňou, životným štýlom i budúcou kariérou.


Naše kurzy programovania

V škole programovania Coding Giants starostlivo pripravujeme kurzy pre každú vekovú kategóriu. Zameriavame sa na rozvoj kreativity, logického myslenia, hľadania problémov a ich riešenia. Kurzy na seba systematicky nadväzujú tak, aby sa deti mohli neustále vzdelávať. Deti, ktoré začínajú programovať v známom jazyku Scratch prechádzajú v ďalšom ročníku na jazyk Python alebo HTML. Zdá sa vám to nemožné? Po niekoľkých semestroch v našej škole bude programovanie pre každé dieťa hračkou. V tomto školskom roku máme v ponuke 3 ročné kurzy programovania, ktoré dieťa navštevuje v dvoch semestroch:

Naprogramujte si budúcnosť!

Deti sa ľahko naučia kódovať, vďaka vizuálnym programom, v ktorých aj tie najmenšie deti programujú pomocou blokov, a nemusia ešte ani vedieť čítať. V našej škole programovania Coding Giants pracujeme s deťmi, ktoré dosiahli aspoň 7 rokov a dokážu samostatne čítať, písať a počítať do 20. Vyžadujú si to programy, s ktorými na hodinách pracujeme. Náročnosť kurzov sa postupne zvyšuje a je prispôsobená veku a schopnostiam detí. Deti okolo veku 13 rokov sa učia programovať v profesionálnom jazyku C#, ktorý vyvinula spoločnosťou Microsoft. Študenti, okrem povinného učiva, pracujú na vlastných projektoch, v ktorých rozvíjajú nadobudnuté znalosti. Pre stredoškolákov máme pripravené špecializované kurzy, ako napr. tvorba webových stránok alebo mobilných aplikácií, či bezpečnosť na internete, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní sa o vlastnej budúcnosti.


Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Podobné články

hra s tabletom
Profesie budúcnosti

Data Scientist - jedno z najlepších povolaní budúcnosti?

Povolanie Data Scientist bolo pred niekoľkými rokmi vyzdvihované ako jedno z „povolaní budúcnosti“. Pre mnohých ľudí je však stále...

Prečítať viac
hra s tabletom
Programovanie pre deti

Čím chceš byť, alebo ako pomôcť dieťaťu s výberom povolania

Výber povolania je náročná životná výzva. Potrápi nejedného dospelého človeka, nie to ešte dieťa. Dieťa urobí svoje prvé rozhodnutie...

Prečítať viac