hra s tabletom
Programovanie pre deti

Čím chceš byť, alebo ako pomôcť dieťaťu s výberom povolania


14 minút čítania

Výber povolania je náročná životná výzva. Potrápi nejedného dospelého človeka, nie to ešte dieťa.

Dieťa urobí svoje prvé rozhodnutie zamerané na budúcnosť v deviatom ročníku. A ďalšie hneď po ukončení stredoškolského štúdia. Problém je, že mladý človek veľakrát ani na prahu dospelosti nevie presne, čomu by sa chcel profesijne venovať a ako by mal pri výbere budúceho povolania postupovať. Má si zvoliť dobre platené a prosperujúce odvetvie? Alebo má dať na intuíciu a robiť to, čo mu prináša radosť a naplnenie?

Jedna vec je istá, podpora rodičov je v tomto náročnom životnom rozhodnutí nesmierne dôležitá.

Kým budeš, keď vyrastieš?

Poznáte túto vetu? Tiež ste ju ako deti počuli od dospelákov?

Samozrejme, prvé „rozhodnutia“ sú veľmi spontánne. Jeden deň dieťa sebavedome vyhlasuje, že z neho bude v budúcnosti športovec. O niekoľko dní neskôr s rovnakou istotou odpovie, že lekár. Po niekoľkých mesiacoch je tak možné vytvoriť kompletný zoznam povolaní, ktoré boli zamietnuté takmer okamžite po výbere. Je to úplne normálna vývinová záležitosť. Osobnosť mladého človeka sa formuje pomaly a uvedomenie si vlastného „ja“, silných a slabých stránok prichádza neskôr, často až v dospelosti


Prvé dôležité kariérne rozhodnutia mladých ľudí

Prvé rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti urobí dieťa v deviatom ročníku základnej školy. Volí si typ ďalšieho štúdia. Gymnázium so všeobecným vzdelaním? Stredná odborná škola s konkrétnym profesijným zameraním?

Vo veku 13 - 14 rokov, keď dieťa nemá ešte dostatočne rozvinuté samostatné rozhodovacie schopnosti, musí si zvoliť oblasť svojej budúcej špecializácie, ktorej sa bude v nasledujúcich rokoch venovať. To je dôvod, prečo je v tomto smere úloha rodiča nezastupiteľná. Prípadne aj kariérového poradcu.

Ďalšie kariérne rozhodnutie prichádza s ukončením stredoškolského štúdia. Študenti stredných odborných škôl (SOŠ) to majú v rozhodovaní o niečo jednoduchšie. Niekoľko rokov sa pripravujú vo svojom zvolenom odbornom odvetví. Získajú odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, na zárobkovú činnosť. Samozrejme, môžu pokračovať v ďalšom štúdiu.

Absolventi gymnázií zvyčajne pokračujú v štúdiu na vysokej škole, čo pre nich znamená ďalšie dôležité životné rozhodnutie.


Ako podporovať dieťa pri výbere povolania?

Rodičia by mali myslieť na budúcnosť svojho dieťaťa od prvých rokov jeho života. Sledovať jeho záujmy, sústrediť sa na to, akým je typom osobnosti. A v prípade voľby strednej čí vysokej školy poskytnúť mladému človeku podporu, pomôcť rozptýliť pochybnosti, naznačiť výhody aj nevýhody vybranej voľby a poradiť.


Som rodič. Ako môžem podporiť profesionálne rozhodnutie svojho dieťaťa?

  • Vlastné ambície bokom

Je prirodzené, že ako rodičia chcete pre svoje dieťa to najlepšie. Túžite po tom, aby malo dobre platené lukratívne zamestnanie, aby sa mu kariérne darilo. No je ľahké stratiť sa v dobrých úmysloch a namiesto poskytovania rád začať mu vnucovať svoj vlastný názor.

To, že dieťa nenaplnilo sny rodičov a nestalo sa lekárom, právnikom alebo inžinierom ešte neznamená, že sa rodičia dopustili výchovných chýb. Naopak, zvolenie si vlastnej cesty znamená, že mladý človek je rozumný, ambiciózny, zodpovedný, chce vziať svoj život do vlastných rúk. A že vy ako rodičia máte k dieťaťu rešpektujúci postoj.

  • Peniaze neprinášajú šťastie?

Mala by byť výška zárobku hlavným kritériom pre výber povolania?

Iste chcete, aby vaše dieťa v budúcnosti dobre zarábalo, nemuselo sa báť o „prežitie“ a namiesto peňazí sa mohlo sústrediť aj na rodinu, vzťahy a uskutočňovanie svojich snov. Príjmy v rôznych profesiách sú, bohužiaľ, veľmi rozdielne.

Čo ak sa mladý človek chce stať napríklad učiteľom? Jednoznačne neodporúčate? To nie je dobré riešenie. Treba hľadať cestu, ako by mohol spojiť v jedno svoju vášeň, poslanie a zároveň zarobiť viac ako je štandardný plat pre danú pozíciu.

  • Lepšie neviem

Je pravda, že ako rodičia poznáte trh práce lepšie ako vaše deti, máte viac vedomostí o profesionálnom živote a dlhoročné skúsenosti. Nie je to však dôvod, aby ste sa snažili vnútiť svoje rozhodnutie vášmu dieťaťu. Nikto nevie lepšie, čo má dospievajúci v hlave, čo ho posúva vpred, čomu by sa chcel venovať, ako on sám. Malo by to byť jeho vlastné rozhodnutie, koniec koncov ide o jeho budúcnosť. Ak sa výber nepodarí, svoje životné chyby bude musieť prijať a napraviť sám. Aj to je rodičovské vedenie k zodpovednosti dieťaťa za vlastné rozhodnutia.

  • Radosť, spokojnosť, naplnenie

Väčšinu života trávite v práci. Ak sa vám nepáči, môžete veľmi rýchlo profesionálne vyhorieť. Zároveň práca, ktorá neprináša potešenie alebo uspokojenie, zhoršuje kvalitu života. Rýchlo vedie k podráždeniu, negatívnym emóciám, beznádeji až depresiám.

Preto na otázku dieťaťa: „Aké povolanie si mám zvoliť?“ by ste mali rodičia odpovedať najprv: „To, ktoré ťa bude baviť a napĺňať, v ktorom sa budeš cítiť dobre.“

Konkrétne odporúčania, ako pomôcť dieťaťu s výberom kariéry:

Ako sme už spomínali, rodičia by mali myslieť na budúcu voľbu povolania svojho dieťaťa od prvých rokov jeho života. Existujú totiž povolania, ktorým sa musia deti venovať od malička, napríklad športovec, tanečník, hudobník. A hoci v dospelosti môže mladý človek kedykoľvek zmeniť odvetvie a kvalifikovať sa na úplne iné povolanie, je veľmi prínosné ponúknuť mu rôzne kariérne možnosti, od malička rozvíjať vedomosti a zručnosti, ktoré je možné uplatniť v rôznych odboroch.

  • Pozorujte dieťa od malička

Každý má talent a vrodené predispozície v nejakom smere. Tie sa prejavujú už u niekoľkoročných detí pri každodennom hraní a vykonávaní bežných činností. Týka sa to nielen konkrétnych zručností (napr. manuálne, technické alebo umelecké), ale aj charakterových vlastností a tzv. mäkkých zručnosti (napr. organizačné schopnosti, tímovosť, výnimočná tvorivosť).

Vy, rodič, poznáte svoje dieťa veľmi dobre, a tak môžete mu pomôcť rozvíjať jeho silné stránky a pracovať na tých slabších, napríklad zapojením do špecificky orientovaných hier alebo mimoškolských aktivít.

  • Navrhnite rôzne mimoškolské aktivity

Často sa stáva, že dieťa svoju záľubu nerozvíja. Navštevuje napríklad hodiny klavíra, ale v praxi sa tomu príliš nevenuje. Čoskoro chce navštevovať kurz jazdenia na koňoch. Možno sa ako rodičia obávate, že to opäť nevyjde. Je to však prirodzené. To, čo sa dieťaťu v jednom okamihu zdá pútavé, môže ho po niekoľkých dňoch prestať zaujímať.

Záľubu nemožno nájsť bez toho, aby ste neskúšali rôzne veci. Preto je veľmi dôležité, aby vaše dieťa vyskúšalo rôzne činnosti. Nie je to o nestálosti dieťaťa, je to o hľadaní toho, čo ho bude napĺňať. A hoci to z pohľadu rodiča môže byť náročné, mali by ste ho nechať prestať robiť jedno a začať niečo nové. Samozrejme, treba dieťa povzbudiť, aby pokračovalo v dobrodružstve, ale nie násilím.

  • Pomôžte odhaliť silné a slabé stránky

Lepšie pochopenie svojho vlastného „ja“ a charakterových vlastností prichádza bohužiaľ často až v dospelosti. Napriek tomu môžete pomôcť svojmu dieťaťu objaviť vlastné vnútro tým, že sa naň pozeráte z diaľky. „Kto som? V čom som dobrý? Ako by som sa mohol otestovať? Čo musím urobiť?“

Samozrejme, je dôležité dieťa pochváliť a vždy ho ubezpečiť, že je najlepšie také, aké je. Že jeho negatívne vlastnosti nie sú zavrhnutia hodné, ale že ​​stojí za to na nich len pracovať a stať sa každý deň lepším človekom.

  • Preskúmajte trh práce

Štruktúra trhu práce, požiadavky na danú pracovnú pozíciu, povinnosti, zodpovednosť, výška zárobkov, špecifickosť firiem, možné vývojové kariérové cesty...dieťa väčšinou nevie, čo ho konkrétne v danom povolaní čaká. Ako rodičia ste v tomto smere skúsenejší, tak by ste mu mali pomôcť získať najdôležitejšie informácie, ktoré mu pomôžu urobiť pre seba to najlepšie rozhodnutie.

Prinášame konkrétny príklad z oblasti, ktorej sa naša škola Coding Giants venuje.


Ako sa stať vývojárom hier?

Dieťa nemusí snívať o tom, že sa stane programátorom. Do určitého veku nemusí ani len vedieť, že také povolanie vôbec existuje. Ak však ako rodič sledujete, že ho priťahujú nové technológie, rád s nimi komunikuje, je zvedavý, ako fungujú, potom určite stojí za to premýšľať o zdokonaľovaní počítačových zručností už od útleho veku.

Alebo sa vaše dieťa zaujíma o počítačové hry? Kto z malých hráčov by si nechcel vyrobiť vlastnú hru? Je to skvelá zábava, počas ktorej dieťa robí svoje prvé kroky k programátorskej kariére. Rozvíja tvorivé aj logické myslenie. Bez nátlaku, hravou formou.


Zvyšovanie schopností potrebných pre programátora

V rámci svojej práce je programátor všestranný. Musí kombinovať tvorivé myslenie s logickým. Denne analyzuje problémy, navrhuje, testuje a zavádza do praxe riešenia, pričom sa učí často na vlastných chybách. Preto je veľmi cenné ponúknuť dieťaťu také aktivity a hry, ktoré tieto schopnosti od malička prehlbujú.


Kurz programovania s Coding Giants

Prihlásiť vaše dieťa na kurz programovania s Coding Giants je v každom smere dobrou voľbou. Získa u nás nielen programátorské vedomosti a počítačové zručnosti, ale rozvíja aj tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť hľadať a nachádzať riešenia a svoje záujmy pretaví do záľuby. V budúcnosti sa tak bude môcť v práci venovať svojej vášni, čo mu dokáže priniesť do života radosť a spokojnosť. A aj keď sa od programovania časom odkloní, získané vedomosti a zručnosti bude stále schopný v dnešnej informatickej dobe rôznymi spôsobmi využiť.

Preto na otázku dieťaťa: „Aké povolanie si mám zvoliť?“ by ste mali rodičia odpovedať najprv: „To, ktoré ťa bude baviť a napĺňať, v ktorom sa budeš cítiť dobre.“

FAQ:
Ako pomôcť dieťaťu pri výbere povolania?

Už od útleho veku pozorujte jeho silné a slabé stránky, záujmy a talent. Navrhnite mu rôzne formy trávenia voľného času, prihláste ho na rôzne záujmové krúžky a aktivity, aby mohlo získať rôzne skúsenosti. Pomôžte mu získavať a spracovať informácie o trhu práce a konkrétnych profesiách. Nechajte mu priestor urobiť chyby a spraviť vlastné rozhodnutie o svojom živote.

Oplatí sa smerovať dieťa konkrétnym smerom?

Samozrejme, pokiaľ je to v súlade s jeho záujmami a dieťa sa chce v danom smere rozvíjať. Napríklad, ak má dieťa rado nové technológie a hry, máte problém dostať ho od počítača, je vhodné premýšľať o kurzoch programovania, v rámci ktorých spojí príjemné s užitočným.

Ako sa stať programátorom?

Sen stať sa programátorom sa často vykryštalizuje už v základnej škole. Ak dieťa v tomto veku začne aktívne rozvíjať svoje počítačové a programátorské zručnosti, bude schopné v tejto oblasti začať zarábať už na prahu dospelosti. Dôležité je premeniť jeho záujem na vášeň.

Ak vidíte, že vaše dieťa má tieto záujmy a predpoklady, neváhajte a prihláste ho na kurz programovania Coding Giants, kde sa bude učiť programovať zábavným spôsobom s individuálnou a odbornou podporou učiteľa, mentora.


Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Podobné články

hra s tabletom
Programovanie pre deti

Prečo by sa deti mali učiť programovať?

Vďaka dynamickému rozvoju nových technológií sú digitálne zručnosti jednou z najžiadanejších kompetencií na trhu práce. Vedeli ste, že...

Prečítať viac
hra s tabletom
Programovanie pre deti

Je matematika pri programovaní dôležitá?

V minulosti bola informatika, a teda aj oblasť programovania, považovaná iba za súčasť matematiky. Dnes sú to dva samostatné odbory. To,...

Prečítať viac