Blog

Blog (5)

Deň v živote programátora

Úlohou programátora je písanie nového kódu a oprava toho starého. Nie je to však trošku nuda? Pozerať sa 8 hodín na kód v tom istom jazyku? Určite nie je :) Programátor má počas dňa veľkú slobodu, ale aj veľa povinností. Poďte sa spolu s nami pozrieť na pracovný deň jedného…

Mimoškolské aktivity pre deti a mládež - čo si vybrať?

Školy programovania, kurzy robotiky, základy kódovania alebo grafiky – ponuka kurzov pre deti a mládež zameraná na oblasť informačných technológií neustále rastie. Je to len trend alebo nutnosť tejto doby? Požiadavky na kompetencie mladých ľudí v oblasti počítačovej gramotnosti sú v súčasnej dobe omnoho vyššie ako pred niekoľkými rokmi. A…

Prečo by sa deti mali učiť programovať?

Vďaka dynamickému rozvoju nových technológií sú digitálne zručnosti jednou z najžiadanejších kompetencií na trhu práce. Súčasný dopyt po odborníkoch v IT priemysle nie je dočasným trendom, ale tendenciou, ktorá časom porastie. Tak prečo nevyskúšať programovanie čo najskôr? Učiť sa programovať sa stáva veľmi populárnou mimoškolskou aktivitou. S programovaním sa stretávame…

Je matematika pri programovaní dôležitá?

Programovanie a informačné technológie ako veda pochádzajú priamo z matematiky a kedysi boli ich súčasťou. Avšak vďaka rýchlemu vývoju sa časom odpojili a stali sa samostatnou vednou disciplínou. Matematika a programovanie majú samozrejme veľa spoločného. Kráľovná vied bude užitočná predovšetkým pri vývoji softvéru, v ktorom dôležitú úlohu zohráva rýchlosť konania…